Biografisch gesprek

“Ieder mens heeft behoefte aan innerlijke en uiterlijke schoonheid”
-Elisabeth Sigmund-

Jouw levensverhaal als spiegel van wie je bent en wat je beweegt.

In je dagelijks leven sta je niet elke dag stil bij je levensloop. Maar er kunnen momenten zijn dat je behoefte hebt om je te bezinnen en antwoorden te zoeken op de vragen van je leven. Die kunnen betrekking hebben op vele levensgebieden, zoals het vinden van balans in werk, relaties en gezin, het omgaan met vitaliteit en gezondheid, persoonlijke groei en zingeving.

Door meer inzicht, overzicht en bewustwording onthullen de levensgebeurtenissen hun eigen antwoorden. Deze onuitputtelijke bron aan levensinformatie helpt om richting te geven aan de toekomst.

Het eerste gesprek staat in het teken van het onderzoeken van de vraag. Van daaruit zijn er verschillende mogelijkheden om mee verder te gaan. Samen bekijken we wat jou het meeste verder helpt. 

60 minuten durend gesprek € 65,00